Vaikuttavat aineet

Pyretriini ja pyretroidit

Baygon -tuotteissa käytetään ns. synteettisiin pyretroideihin kuuluvia tehoaineita. Yleisesti tunnettujen valmisteiden teho perustuu useimmiten aineryhmään nimellä pyretriini – pyretroidit.

Vaikka nämä aineet ovat erittäin myrkyllisiä vaihtolämpöisille eliöille, on niillä nisäkkäiden kannalta muutamia erinomaisia ominaisuuksia:

  • Ne ovat ns. laajaspektrisiä, eli ne tehoavat hyvin mitä erilaisimpiin hyönteisiin
  • Ne tehoavat nopeasti ja pieninä määrinä
  • Hyönteisillä ei synny resistenssiä näitä tehoaineita vastaan
  • Tehoaineet ovat selektiivisiä, eli ne eivät oikein käytettynä aiheuta vaaraa ihmisille tai muille nisäkkäille
  • Ne hajoavat nopeasti, joten niistä ei kerry jäämiä luontoon tai nisäkkäiden kehoon.

Auringonvalossa luonnon pyretriini hajoaa jopa 10 minuutissa, synteettiset pyretroidit ovat pysyvämpiä.

Pyretriini on ainoa tehoaine, joka hyväksytään käytettäväksi luomuviljelyssä. Pyretriinin huono puoli on sen allergisoiva vaikutus, joka johtuu aineessa olevista epäpuhtauksista. Pyretriinin herkistävästä vaikutuksesta on pyritty eroon kehittämällä pyretroideja. Baygon-tuotteissa tehoaineina on käytetty pyretroideja.

Pyretroidit ovat synteettisiä pyretriinejä

Pyretroidit ovat pysyvämpiä yhdisteitä kuin pyretriinit, jolloin ne sopivat hyvin ryömivien hyönteisten torjuntaan (vaikutusaika jopa viikkoja). Aerosoli jätetään pinnoille vaikuttamaan myös niihin hyönteisiin, jotka eivät sumutusvaiheessa joutuneet aineen kanssa kosketuksiin. Pyretroidien myrkyllisyys on hyönteisille 1 000-10 000 kertainen verrattuna tasalämpöisiin eliöihin.

Baygon-aerosolin tehoaine on pyretroidi syflutriini. Sitä on käytetty tuholaisten torjunnassa jo 15 vuotta. Se vaikuttaa tehokkaasti kosketus- ja syömämyrkkynä.

Voit lukea tehoaineista lisää myös Hyönteismaailmasta.